Συλλογές
Τίτλος Μέθοδοι ταξινόμησης δεδομένων με επίβλεψη εφαρμογή και αξιολόγηση μεθόδων
Δημιουργός Καραγκιόζη, Ευαγγελία
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής
Δονάτος, Γεώργιος
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 76 σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Η κατηγοριοποίηση (Classification)[1,2,6] είναι η διαδικασία κατά την οποία αντικείμενα με ίδιες ιδιότητες κατατάσσονται στην ίδια κατηγορία. Η ανάγκη του ανθρώπου να κατηγοριοποιήσει τις πληροφορίες που δεχόταν από το περιβάλλον του εμφανίστηκε από πολύ νωρίς. Ήδη από την αρχαιότητα, ο Αριστοτέλης προσπάθησε να κατηγοριοποιήσει τους ζωντανούς οργανισμούς σε φυτά και ζώα και στη συνέχεια αυτές τις δύο κατηγορίες σε επιμέρους υποκατηγορίες. Με την πάροδο των χρόνων πολλοί επιστήμονες ασχολήθηκαν με τον τρόπο με βάση τον οποίο μπορεί να γίνει αυτή η κατηγοριοποίηση πιο εύκολα, πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά. Μερικοί από τους επιστήμονες είναι ο Ronald Fisher [1], ο David Cox [3,4], ο Vladimir N. Vapnik [5], η Corinna Cortes [5]. Επίσης, με το πέρασμα του χρόνου, οι ανάγκες και τα ενδιαφέροντα του ανθρώπου εξελίχθηκαν, έτσι η κατηγοριοποίηση των δεδομένων εφαρμόσθηκε σε πολλούς και διαφορετικούς κλάδους. Μερικές εφαρμογές αφορούν τον χώρο των Πωλήσεων και του Μάρκετινγκ, όπου οι ερευνητές προσπαθούν να αντλήσουν πληροφορίες από τα χαρακτηριστικά των καταναλωτών, προκειμένου να τους κατατάξουν σε διαφορετικές, αλλά ομοιογενείς ομάδες. Έτσι, η προώθηση των προϊόντων τους θα στοχεύει σε εκείνους τους καταναλωτές που είναι πιο πιθανό να αγοράσουν συγκεκριμένα προϊόντα. Με τον τρόπο αυτό η πώληση των προϊόντων γίνεται πιο αποτελεσματική και επικερδής. Άλλες εφαρμογές, όπως αυτή που θα αναλυθεί σε αυτήν την εργασία, αφορούν τον κλάδο της Ιατρικής, όπου εξετάζονται κάποια χαρακτηριστικά των ασθενών, προκειμένου να διαγνωστεί αν ο ασθενής είναι πιθανό να πάσχει στο παρόν ή στο μέλλον από κάποια ασθένεια.
Λέξη κλειδί Κατηγοριοποίηση
Λογιστική παλινδρόμηση
Ταξινόμηση δεδομένων
Αξιολόγηση μεθόδων
Ημερομηνία έκδοσης 23-03-2016
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/