Συλλογές
Τίτλος Κίνητρα Τιτλοποίησης Τραπεζών της Νότιας Ευρώπης
Δημιουργός Λεμονάκης, Εμμανουήλ
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 76 σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Η τιτλοποίηση απαιτήσεων αποτελεί μια καινοτομία του σύγχρονου χρηματοοικονομικού τομέα που έπαιξε σημαντικό ρόλο στην πρόσφατη χρηματοπιστωτική κρίση των ημερών μας. Αποτελεί μια διαδικασία κατά την οποία μια τράπεζα μετασχηματίζει μη-διαπραγματεύσιμα (επομένως και μη ρευστά) περιουσιακά στοιχεία σε τίτλους σταθερού εισοδήματος οι οποίοι είναι ομογενείς, τυποποιημένοι και συνεπώς διαπραγματεύσιμοι σε οργανωμένες αγορές τίτλων. Η ανάπτυξη της τιτλοποίησης στην Ευρώπη ήταν ραγδαία την τελευταία δεκαετία φτάνοντας σε όγκο συναλλαγών, από 78,2 δισεκατομμύρια ευρώ το 2000 σε 711.1 δισεκατομμύρια ευρώ το 2008. Οι χώρες της Νότιας Ευρώπης ευθύνονται για ένα μεγάλο ποσοστό τιτλοποιήσεων, με την Ισπανία να κατέχει τη δεύτερη θέση σε ολόκληρη την Ευρώπη σε όγκο εκδόσεων. Τα παραπάνω στοιχεία σε συνδυασμό με τις πρόσφατες εξελίξεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές έχουν αυξήσει το ενδιαφέρον για τη μελέτη των κινήτρων τιτλοποίησης των ευρωπαϊκών τραπεζών. Παρά την ραγδαία ανάπτυξη της τιτλοποίησης μέσα σε μια δεκαετία και το ενδιαφέρον που συγκεντρώνει τα τελευταίαχρόνια πάνω της, δεν είναι ακόμα τελείως ξεκάθαρο γιατί οι τράπεζες εμπλέκονται σε τιτλοποίηση των απαιτήσεων τους. Υπάρχουν ελάχιστες εμπειρικές μελέτες πουεστιάζουν στα ειδικά χαρακτηριστικά των τραπεζών που οδηγούν στη διαδικασία της τιτλοποίησης.
Λέξη κλειδί Τιτλοποιημένες Απαιτήσεις
Εφαρμογή Λογιστικής Παλινδρόμησης
Τράπεζες
Random Effects Model
Ημερομηνία έκδοσης 16-11-2011
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/