Συλλογές
Τίτλος Διαχείριση Διεθνούς Χαρτοφυλακίου με χρήση παραγώγων
Δημιουργός Σφακιανάκης, Αναστάσιος
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Τοπάλογλου, Νικόλαος
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 85σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Η διαχείριση της αβεβαιότητας και του κινδύνου αποτελούν ένα μεγάλο πεδίο έρευνας της οικονομικής επιστήμης. Στην παρούσα εργασία αναπτύξαμε ένα στοχαστικό μοντέλο, το οποίο με τη χρήση ιστορικών δεδομένων πραγματοποιεί ενεργή διαχείριση διεθνών χαρτοφυλακίων. Το μοντέλο αυτό υιοθετεί μία ολιστική οπτική του προβλήματος, και πραγματοποιεί διαδοχικές μηνιαίες αποφάσεις αναδιάρθρωσης του χαρτοφυλακίου για ένα έτος. Ως εκ τούτου λοιπόν, οι αποφάσεις για την τοποθέτηση του χαρτοφυλακίου στις διεθνής αγορές, η επιλογή των περιουσιακών στοιχείων σε κάθε αγορά καθώς και τα κατάλληλα επίπεδα αντιστάθμισης του συναλλαγματικού κινδύνου λαμβάνονται από κοινού. Οι αποφάσεις για την αντιστάθμιση του συναλλαγματικού κινδύνου υλοποιούνται σε δεύτερο χρόνο, με την ενσωμάτωση στο στοχαστικό μοντέλο μεταβλητών που αντιπροσωπεύουν forward contracts σε κάθε ξένο νόμισμα επένδυσης. Επίσης το μοντέλο επιλύθηκε με 3 εναλλακτικές στρατηγικές, ώστε να αναλύσουμε τις αποδόσεις της κάθε μίας ξεχωριστά, με αποτέλεσμα να δημιουργήσουμε χαρτοφυλάκια με υψηλότερες αποδόσεις και μεγαλύτερη μεταβλητότητα, ενδιάμεσα χαρτοφυλάκια, και χαρτοφυλάκια με πιο συντηρητικές αποδόσεις και μικρότερη μεταβλητότητα. Με τη χρήση των forward contracts καταφέραμε να περιορίσουμε σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό την μεταβλητότητα των αποδόσεων των χαρτοφυλακίων, θυσιάζοντας όμως ένα σχετικά μεγαλύτερο μέρος της τελικής τους απόδοσης.
Λέξη κλειδί Μοντέλα βελτιστοποίησης
Mέτρα κινδύνου
Παράγωγα
Διαχείριση χαρτοφυλακίου
Διεθνή χαρτοφυλάκια
Ημερομηνία 22-01-2016
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/