Συλλογές
Τίτλος Risks associated with unmanned vessels
Δημιουργός Kourti, Irisa, Kalaitzoglou Theodora
Συντελεστής Athens University of Economics and Business, Department of Accounting and Finance
Pallis, Athanasios
Kavousanos, Emmanuel
Berketis, Nikolaos
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 60 p.
Γλώσσα en
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=6511
Περίληψη Η ανάπτυξη της τεχνολογίας και των εφαρμογών στη ναυτιλιακή βιομηχανία έχουν εισαγάγει την ιδέα των μη επανδρωμένων πλοίων. Πολλές βασικές μελέτες γύρω από τον τομέα οδήγησαν σε αυξανόμενο ενδιαφέρον, όσον αφορά τους σχετικούς κινδύνους και κανονισμούς.
The development of the technology and applications in shipping industry have introduced the idea of unmanned vessels. Many key studies around the field have led to growing interest, regarding the related risks and regulations.
Λέξη κλειδί Έρευνες
Κανονισμοί
Unmanned vessels
Risks
Regulations
Researches
Μη επανδρωμένα πλοία
Κίνδυνοι
Διαθέσιμο από 2018-10-30 21:59:53
Ημερομηνία έκδοσης 2018
Ημερομηνία κατάθεσης 2018-10-30 21:59:53
Δικαιώματα χρήσης Free access
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/