Συλλογές
Τίτλος Δημοσιονομική πολιτική και δημόσιο χρέος: η περίπτωση της Ελλάδας
Δημιουργός Κολοβού, Αικατερίνη-Μαρία
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 65σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Η εργασία αυτή, με τίτλο «Δημοσιονομική Πολιτική και Δημόσιο Χρέος: η περίπτωση της Ελλάδας», συγγράφεται με σκοπό την ολοκλήρωση των προϋποθέσεων για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών από το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Αποκτά μάλιστα ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην τρέχουσα συγκυρία, όπου τα θέματα της οικονομίας μονοπωλούν τη δημόσια, αλλά και τις ιδιωτικές συζητήσεις. Διαπιστώνει η σημαντική πρόοδος που επετεύχθη από το 2010, με τεράστιο όμως κοινωνικό κόστος. Επικεντρώνεται στην περίοδο 1980 έως σήμερα, με ιδιαίτερη αναφορά στην περίοδο από το 2010 έως σήμερα, ενώ γίνεται μια απλή αναφορά και στην περίοδο προετοιμασίας της χώρας για την είσοδό της στην ΕΟΚ (1975 – 1980). Επίσης, το επόμενο κεφάλαιο, αναφέρεται εκτενώς στο ζήτημα της βιωσιμότητας του Δημοσίου Χρέους της χώρας, με μια απλή εφαρμογή που αναδεικνύει τις δυσκολίες, αλλά και το ιδιαιτέρως ευνοϊκό προφίλ του χρέους της χώρας. Τέλος, αποτιμάται η κατάσταση με βάση τις υπό διαμόρφωση εξελίξεις, και συνοψίζονται οι προοπτικές για την Ελλάδα, σύμφωνα με το βασικό σενάριο της παραμονής της χώρας στο κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα. Σημειώνεται ότι όλα τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάλυση προέρχονται από όλες τις επίσημες πηγές, όπως η Τράπεζα της Ελλάδος, η ΕΛΣΤΑΤ, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η AMECO, η Eurostat. Αναλύονται όλες οι βασικές μακροοικονομικές – δημοσιονομικές μεταβλητές, κατά μείζονες κατηγορίες. Έτσι λοιπόν, για την αξιολόγηση των δημοσιονομικών επιδόσεων χρησιμοποιούνται οι Δαπάνες και τα Έσοδα της Γενικής Κυβέρνησης, το Δημοσιονομικό Αποτέλεσμα και το Πρωτογενές Αποτέλεσμα, το Διαρθρωτικό Ισοζύγιο, το Δημόσιο Χρέος, ως ποσοστό του ΑΕΠ. Όσον αφορά τον εξωτερικό τομέα της οικονομίας, αναλύονται ως ποσοστό του ΑΕΠ οι Εισαγωγές, οι Εξαγωγές, το Εμπορικό Ισοζύγιο και το Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών, που μαζί με την εξέλιξη των τιμών, είναι ενδεικτικά και για την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας. Προφανώς παρουσιάζεται και η εξέλιξη του πραγματικού ΑΕΠ και των συνιστωσών του, του κατά κεφαλήν ΑΕΠ, αλλά και της ανεργίας.
Λέξη κλειδί Δημοσιονομική πολιτική
Δημόσιο χρέος
Ελλάδα
Ημερομηνία 30-06-2016
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/