Συλλογές
Τίτλος Η επίδραση της νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ στην ελληνική οικονομία
Δημιουργός Αξαοπούλου, Βασιλική
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Κατσίμη, Μαργαρίτα
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 58σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η περιγραφή της νομισματικής πολιτικής που ασκεί η ΕΚΤ και με ποιο τρόπο αυτή επηρεάζει την ελληνική οικονομία. Γίνεται μια σύντομη περιγραφή της ΕΚΤ, των χαρακτηριστικών της και του τρόπου μετάδοσης της νομισματικής της πολιτικής. Επίσης, περιγράφεται η νομισματική πολιτική που ασκούσε η Τράπεζα της Ελλάδας πριναλλά και μετά την ένταξη της χώρας στην Ευρωζώνη καθώς και το πώς επηρεάστηκε από την αντίστοιχη της ΕΚΤ. Τέλος, γίνεται αναφορά στη χρηματοπιστωτική κρίση που έπληξε την Ελλάδα, την οικονομική βοήθεια που της προσέφεραν η ΕΕ και το ΔΝΤ, αλλά και τα διάφορα σενάρια περί εξόδου της χώρας από το ευρώ.
The aim of this study is to describe the monetary policy conducted by the ECB and the way it affects the Greek economy. This study provides a brief description of the ECB, its characteristics and the way its monetary policy is transmitted. It also provides an insight in the monetary policy conducted by the Bank of Greece before as well as after the country’s entry into the Eurozone, along with the way its policy was affected by the ECB. Finally, the financial crisis that has afflicted upon Greece, the economic assistance provided by both the EU and the IMF and the consequences of a potential Grexit are mentioned.
Λέξη κλειδί Ελληνική οικονομία
Προγράμματα βοήθειας
Χρηματοπιστωτική κρίση
Νομισματική πολιτική
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
Grexit
European Central Bank
Monetary policy
Greek economy
Financial crises
Assistance programmes
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/