Συλλογές
Τίτλος Αξιολόγηση ελληνικών αμοιβαίων κεφαλαίων
Δημιουργός Αποτόρης, Δημήτριος
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Τοπάλογλου, Νικόλαος
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 129σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Ο Θεσμός των Αμοιβαίων Κεφαλαίων έχει γνωρίσει τεράστια άνθηση τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε εγχώριο επίπεδο, λόγω των μοναδικών πλεονεκτημάτων που προσφέρουν στο επενδυτικό κοινό, μικρού και μεσαίου εισοδήματος. Οι επενδύσεις που πραγματοποιούνται στις διάφορες κατηγορίες αμοιβαίων κεφαλαίων παρέχουν τη δυνατότητα στους επενδυτές να αυξήσουν την απόδοση του επενδυθέντος κεφαλαίου τους για συγκεκριμένα επίπεδα επενδυτικού κινδύνου. Τα αμοιβαία κεφάλαια παρέχουν τη δυνατότητα μείωσης του κινδύνου μέσω της διαφοροποίησης των επενδύσεων. Η εξέλιξη των Αμοιβαίων Κεφαλαίων παγκοσμίως σημείωσε αλματώδη ανάπτυξη τα τελευταία 10-15 χρόνια, περίοδο που συμπίπτει με την πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων και την παγκοσμιοποίηση των αγορών στον τομέα των αγαθών και υπηρεσιών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων (FEFSI) στις 30.6.1998 ο αριθμός των αμοιβαίων κεφαλαίων ξεπέρασε παγκοσμίως τις 37,000 και τα κεφάλαια τα οποία διαχειρίζονται ανήλθαν στα 8 τρις δολάρια. Όσον αφορά στην Ελληνική αγορά Α/Κ, αυτή παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς πρόκειται για μια αγορά ολιγοπωλιακού χαρακτήρα η οποία συγκεντρώνεται σε λίγες εταιρείες διαχείρισης. Η εγχώρια αγορά χρονολογείται από το 1972 με την δημιουργία ενός μικτού και ενός μετοχικού Α/Κ αντίστοιχα. Μετά το 1989, η εγχώρια αγορά αμοιβαίων κεφαλαίων γνώρισε σημαντική ανάπτυξη κυρίως λόγω θεσμικών παρεμβάσεων και καινοτομιών στην Ελληνική κεφαλαιαγορά. Συγκεκριμένα το 1998, συμφώνα με την Ένωση Θεσμικών Επενδυτών (Ε.Θ.Ε) υπήρχαν 178 αμοιβαία κεφαλαία συνολικού ενεργητικού 26 δις € και 32 εταιρίες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων (Α.Ε.Δ.Α.Κ). Κατά το 2ο τρίμηνο του 2011, ο αριθμός Α/Κ έχει ανέλθει στα 304 με συνολικό ενεργητικό περίπου 7,1 δις ευρώ με τον αντίστοιχο αριθμό των Α.Ε.Δ.Α.Κ. να φτάνει μόλις τις 22. Στις 30 Ιουνίου 2011 η εικόνα της αγοράς των αμοιβαίων κεφαλαίων βάσει του συνολικού ενεργητικού που διαχειρίζονται ήταν κατανεμημένη μεταξύ μετοχικών τίτλων (25% σε μετοχικά Α/Κ και 15% σε μικτού τύπου Α/Κ) και τίτλων σταθερού Η εργασία αυτή αποτελείται από επτά κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται μια γνωριμία με τα Α/Κ καθώς και η διαχρονική εξέλιξη τους. Στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφεται το θεσμικό πλαίσιο των αμοιβαίων κεφαλαίων. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα είδη Α/Κ. Το τέταρτο κεφάλαιο περιέχει τις έννοιες του κινδύνου και της απόδοσης και άλλες σημαντικές έννοιες όπως ο συντελεστής βήτα και η τυπική απόκλιση. Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα κριτήρια αξιολόγησης των Α/Κ που θα χρησιμοποιηθούν για την εμπειρική μελέτη στο έκτο κεφάλαιο. Στο έβδομο και τελευταίο κεφάλαιο παρατίθενται τα συμπεράσματα της μελέτης.
Λέξη κλειδί Κίνδυνος και απόδοση
Ελλάδα
Αμοιβαία κεφάλαια
Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Α.Ε.Δ.Α.Κ.)
Ημερομηνία 2016
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/