Συλλογές
Τίτλος Άριστη δημοσιονομική πολιτική και οικονομική μεγέθυνση
Δημιουργός Τσαμπά, Μαρία
Συντελεστής Οικονομίδης, Γεώργιος
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 56σ.
Γλώσσα el
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=6868
Περίληψη Στόχος της εργασίας είναι η μελέτη της άριστης δημοσιονομικής πολιτικής και τα αποτελέσματά αυτής πάνω στο ρυθμό μεγέθυνσης της οικονομίας. Για το λόγο αυτό μελετάμε ένα μοντέλο ενδογενούς οικονομικής μεγέθυνσης, στο οποίο έχουμε επιβάλει έναν στρεβλωτικό φόρο στη διαδικασία παραγωγής, τα έσοδα από τον οποίο αρχικά χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση δημοσίων δαπανών με τη μορφή μεταβιβαστικών πληρωμών, ενώ διαδοχικά προσθέτουμε στο μοντέλο αυτό δημόσιες δαπάνες με τη μορφή δημόσιας κατανάλωσης και τέλος και κρατικές δαπάνες στην παραγωγή.
Λέξη κλειδί Transfer payments
Public expenditures
Economic growth
Fiscal policy
Δημόσια κατανάλωση
Μεταβιβαστικές πληρωμές
Δημόσιες δαπάνες
Δημοσιονομική πολιτική
Οικονομική μεγέθυνση
Public consumption
Ημερομηνία 31-12-2007
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/