Συλλογές
Τίτλος Το φαινόμενο επιστροφής στη μέση τιμή (mean reversion) στην αγορά συναλλάγματος
Δημιουργός Κατσινέλος, Δημήτρης
Συντελεστής Τζαβαλής, Ηλίας
Αρβανίτης, Στυλιανός
Ζαχαριάς, Ελευθέριος
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 97σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Η παρούσα εργασία επιχειρεί να εξετάσει την ύπαρξη επιστροφής στον μέσο ή του τυχαίου περιπάτου όσον αφορά τις τιμές των δημοφιλέστερων συναλλαγματικών ισοτιμιών αλλά και κάποιων ενδεικτικών εμπορευμάτων. Στα πλαίσια αυτής της μελέτης παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά και οι παράμετροι της αγοράς συναλλαγματικών ισοτιμιών αλλά και τα θεωρητικά πλαίσια που διέπουν την συμπεριφορά των τιμών τους. Επίσης, παρουσιάζονται οι παίκτες και οι παράγοντες που επηρεάζουν τις τιμές στην αγορά συναλλάγματος όπως ακόμη και οι στρατηγικές που εφαρμόζουν τα είδη των επενδυτών που συμμετέχουν σε αυτή. Συνδέουμε λοιπόν, τα αποτελέσματα της εμπειρικής μας έρευνας με ζητήματα όπως η αποτελεσματικότητα της αγοράς συναλλάγματος, η παρέμβαση των κεντρικών τραπεζών και τα χαρακτηριστικά των οικονομιών που διαμορφώνουν και συμβάλλουν στην αξία των εγχώριων νομισμάτων. Μέσα από αυτή την ανάλυση βγαίνουν χρήσιμα συμπεράσματα για τις νομισματικές πολιτικές που ακολουθούνται στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον αλλά και για την ίδια την αγορά συναλλάγματος που αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες χρηματοοικονομικές αγορές παγκοσμίως.
Λέξη κλειδί Αγορά συναλλάγματος
Αποτελεσματικότητα αγοράς
Μέση τιμή
Συναλλαγματικές ισοτιμίες
Ημερομηνία 31-01-2015
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/