Συλλογές
Τίτλος Επετηρίς Πεντηκονταετηρίδος 1920-1970
Δημιουργός Ανωτάτη, Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 316σ.
Γλώσσα el
Λέξη κλειδί Επετηρίδα
Ημερομηνία έκδοσης 1971
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών