Συλλογές
Τίτλος Blockchain και τραπεζικός τομέας
Εναλλακτικός τίτλος Blockchain - banking sector
Δημιουργός Σκιαδοπούλου, Ευδοκία
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τρούλη, Εμμανουέλα
Ταρνανίδου, Χριστίνα
Γκόρτσος, Χρήστος
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 54 σ.
Γλώσσα el
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=6946
Περίληψη Η παρούσα εργασία επιχειρεί μια επισκόπηση της επίδρασης του blockchain στον τραπεζικό τομέα.
The present thesis attempts to review the impact of blockchain in the banking sector.
Λέξη κλειδί Bank
Banking sector
Blockchain
Τραπεζικός τομέας
Τράπεζα
Διαθέσιμο από 2019-03-31 15:41:08
Ημερομηνία έκδοσης 03/15/2019
Ημερομηνία κατάθεσης 2019-03-31 15:41:08
Δικαιώματα χρήσης Free access
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/