Συλλογές
Τίτλος Τραπεζική Ένωση ως τρόπος αντιμετώπισης των οικονομικών κρίσεων
Δημιουργός Βασιλάκη, Γεωργία
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Κατσίμη, Μαργαρίτα
Χατζηπαναγιώτου, Παναγιώτης
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 71σ.
Γλώσσα el
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7096
Περίληψη Η διπλωματική εργασία αναλύει τη δημιουργία της τραπεζικής ένωσης στην Ευρώπη ως τρόπος αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης. Η Τραπεζική Ένωση δημιουργήθηκε για την αντιμετώπιση της χρηματοπιστωτικής κρίσης που ταλανίζει τις χώρες που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα κύρια θεσμικά στοιχεία της Τραπεζικής Ένωσης είναι η εποπτεία του τραπεζικού συστήματος μέσω του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού και η θέσπιση ενός Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης, ο οποίος θα εφαρμόζει τους κανόνες για την ανάκαμψη και την εξυγίανση των τραπεζών. Ακόμα, η Τραπεζική Ένωση χαρακτηρίζεται ως η μεγαλύτερη πρόκληση για τον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο. Η Τραπεζική Ένωση, η οποία αποτελεί απαραίτητο συμπλήρωμα της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ) και της εσωτερικής αγοράς, καθιστά δυνατή την εναρμόνιση των αρμοδιοτήτων σε θέματα εποπτείας, εξυγίανσης και χρηματοδότησης σε επίπεδο ΕΕ και υποχρεώνει τις τράπεζες της ζώνης του ευρώ να τηρούν τους ίδιους κανόνες. Ειδικότερα, με τους κανόνες αυτούς εξασφαλίζεται ότι οι τράπεζες αναλαμβάνουν λελογισμένους κινδύνους και, όταν υποπίπτουν σε σφάλματα, καλύπτουν τις ζημίες τους και αντιμετωπίζουν την πιθανότητα να κλείσουν με το ελάχιστο δυνατό κόστος για τον φορολογούμενο.
Λέξη κλειδί Τραπεζική σταθερότητα
Εγγύηση καταθέσεων
Τραπεζική Ένωση
Οικονομική κρίση
Διαθέσιμο από 2019-07-08 19:58:23
Ημερομηνία έκδοσης 30-06-2019
Ημερομηνία κατάθεσης 2019-07-08 19:58:23
Δικαιώματα χρήσης Free access
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/