Συλλογές
Τίτλος Πρακτική άσκηση στον Όμιλο Επιχειρήσεων Σαρακάκη
Δημιουργός Καλαβρός, Ιωάννης
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Φραϊδάκη, Κατερίνα
Πουλυμενάκου, Αγγελική
Πουλούδη, Νάνσυ
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 51σ.
Γλώσσα el
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7411
Περίληψη As part of the internship which I was offered through the postgraduate programme of the Department of Management Science and Technology, I worked for six months in the Sarakakis group. In particular, my position in the group was in the Treasury Assistant. During this time I was able to learn about all the companies of the group. Also in the department of treasury I had the opportunity to get in touch and understand the operation of a big import company and how the proper operation has changed due to capital controls. The department in which I worked was responsible for the management of almost all of the Group's bank accounts as through the continuous communication with domestic and foreign banks the payment of the suppliers to the group was successful.
Στα πλαίσια της πρακτικής άσκησης που μου δόθηκε μέσα από το ΠΜΣ ΔΕΤ εργάστηκα για έξι μήνες στον όμιλο επιχειρήσεων Σαρακάκη. Πιο συγκεκριμένα η θέση μου στον όμιλο ήταν στη Διεύθυνση Οικονομικών ως Treasury Assistant. Μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα μπόρεσα να μάθω για το σύνολο των επιχειρήσεων του ομίλου καθώς και σε ποιο χώρο δραστηριοποιείται η καθεμία. Επίσης μέσα στο τμήμα είχα την ευκαιρία να έρθω σε επαφή και να κατανοήσω την λειτουργία μιας μεγάλης εισαγωγικής εταιρίας και πως έχει αλλάξει η εύρρυθμη λειτουργία της λόγο των capital controls. Το τμήμα στο οποίο εργάστηκα είχε υπό την ευθύνη του την διαχείριση σχεδόν του συνόλου των λογαριασμών του ομίλου καθώς μέσα από συνεχή επικοινωνία με τράπεζες του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού επιτυγχάνονταν η πληρωμή τον προμηθευτών του ομίλου.
Λέξη κλειδί Έλεγχος κεφαλαίων
Τμήμα Διαχείρισης Οικονομικών Διαθεσίμων
Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη
Treasury Department
Capital Controls
Saracakis Bros SA
Διαθέσιμο από 2019-11-09 15:40:11
Ημερομηνία έκδοσης 01/21/2019
Ημερομηνία κατάθεσης 2019-11-09 15:40:11
Δικαιώματα χρήσης Free access
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/