Συλλογές
Τίτλος Παράρτημα
Εναλλακτικός τίτλος [ψηφίσματα της Α.Σ.Ο.Ε.Ε. για την Κύπρο]
Εκδότης Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή σ. 67-74
1.282.8 KB
Γλώσσα el
Κάλυψη 1982-83 & 1983-84
Ημερομηνία έκδοσης 1984
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών