Συλλογές
Τίτλος Όργανα Διοίκησης της Σχολής
Τύπος Image
Φυσική περιγραφή σ. [76-78]
609.9 KB
Κάλυψη 1982-83 & 1983-84
Ημερομηνία έκδοσης 1984
Πηγή Έκθεση του Πρύτανη κ. Π.Θ. Τζωρτζόπουλου για το έργο της σχολής κατά τα ακαδημαϊκά έτη 1982-83 και 1983-84