Συλλογές
Τίτλος Από τις εορταστικές εκδηλώσεις της Σχολής
Τύπος Image
Φυσική περιγραφή 935.1 KB
σ. [83-86]
Κάλυψη 1982-83 & 1983-84
Ημερομηνία έκδοσης 1984
Πηγή Έκθεση του Πρύτανη κ. Π.Θ. Τζωρτζόπουλου για το έργο της σχολής κατά τα ακαδημαϊκά έτη 1982-83 και 1983-84