Συλλογές
Τίτλος Από τις αθλητικές δραστηριότητες της Σχολής
Τύπος Image
Φυσική περιγραφή 725.1 KB
σ. [87-89]
Κάλυψη 1982-83 & 1983-84
Ημερομηνία έκδοσης 1984
Πηγή Έκθεση του Πρύτανη κ. Π.Θ. Τζωρτζόπουλου για το έργο της σχολής κατά τα ακαδημαϊκά έτη 1982-83 και 1983-84