Συλλογές
Τίτλος Πρόλογος
Εκδότης Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 568.2 KB
σ. 5-6
Γλώσσα ελληνική
Ημερομηνία έκδοσης 1984
Πηγή Επιστημονική επετηρίδα
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών