Συλλογές
Τίτλος Πρυτανικές αρχές 1989-1992
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Image
Φυσική περιγραφή 321.1 KB
σ. 5
Γλώσσα ελληνική
Κάλυψη 1990
Ημερομηνία έκδοσης 1990
Πηγή Το επιστημονικό δυναμικό του Πανεπιστημίου μας
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών