Συλλογές
Τίτλος Πλοήγηση εσωτερικού χώρου & δημόσια ασφάλεια: μια μελέτη για τον COVID-19
Εναλλακτικός τίτλος Indoor navigation & public safety: a COVID-19 study
Δημιουργός Αργυροκαστρίτης, Σταύρος-Στυλιανός, Γεωργιλάκης, Αντώνιος
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής
Παπαϊωάννου, Γεώργιος
Γκρίτζαλης, Δημήτριος
Μαριάς, Ιωάννης
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 109σ.
Γλώσσα el
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8108
Περίληψη Without positioning systems to assist us, many people’s lives would be more difficult. The global positioning system (GPS) or similar global navigation satellite systems (GNNS) have played a decisive role in our modern life to make them easier. From guidance indications in the streets of our city to personalized advertisements, most of the people benefit of the implementation of the location-based services (LBS). This paper presents a brief review of typical triangulation methods that are used by indoor positioning systems (IPS). State-of-the-art IPS using the assistance of the smartphone’s camera for greater accuracy is cited. Moreover, state-of-the-art mobile applications that relate to the outbreak of COVID-19 and the contact tracing process for infected people, are presented. Finally, our proposed indoor positioning system is introduced, which aims to assist with the contact tracing process for people that are positively diagnosed with COVID-19.
Η ζωή του ανθρώπου θα ήταν αρκετά πιο δύσκολη χωρίς την ύπαρξη συστημάτων πλοήγησης. Το παγκόσμιο σύστημα εντοπισμού θέσης (GPS) ή παρόμοια παγκόσμια δορυφορικά συστήματα πλοήγησης (GNNS) έχουν διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη σύγχρονη ζωή μας ώστε να την καταστήσουν ευκολότερη. Από καθοδήγηση στους δρόμους της πόλης έως εξατομικευμένες διαφημίσεις, οι περισσότεροι άνθρωποι επωφελούνται από τις εφαρμογές των υπηρεσιών βάσει τοποθεσίας (LBS). Αυτή η ερευνητική εργασία αρχικά παρουσιάζει μια σύντομη ανασκόπηση των τυπικών μεθόδων τριγωνισμού (triangulation) που χρησιμοποιούνται από τα συστήματα εντοπισμού τοποθεσίας εσωτερικών χώρων (IPS). Παρατίθεται μια παρουσίαση των συστημάτων IPS τελευταίας τεχνολογίας, τα οποία εκμεταλλεύονται την ύπαρξη της κάμερας του smartphone για μεγαλύτερη ακρίβεια. Επίσης γίνεται μια ανασκόπηση των εφαρμογών των κινητών τηλεφώνων που σχετίζονται με την πανδημία του ιού COVID-19, και τη διαδικασία ανίχνευσης επαφών για ανθρώπους που νοσούν από τον συγκεκριμένο ιό. Τέλος, γίνεται μια σύντομη αναφορά στο προτεινόμενο σύστημα ανίχνευσης τοποθεσίας για εσωτερικούς χώρους, που στοχεύει να βοηθήσει και στη διαδικασία ανίχνευσης επαφών για άτομα που έχουν διαγνωστεί θετικά με τον ιό COVID-19.
Λέξη κλειδί Τοποθέτηση εσωτερικού χώρου
Οπτική αναγνώριση
Πλοήγηση εσωτερικού χώρου
Δημόσια ασφάλεια
Κορωνοϊός
Indoor navigation
Visual recognition
Indoor positioning
Public safety
COVID 19
Διαθέσιμο από 2020-11-06 23:25:58
Ημερομηνία έκδοσης 06-11-2020
Ημερομηνία κατάθεσης 2020-11-06 23:25:58
Δικαιώματα χρήσης Free access
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/