Συλλογές
Τίτλος Oλοκληρωμένο πλάνο στρατηγικής επικοινωνίας της επιχείρησης χειροποίητου παγωτού PepperCream
Εναλλακτικός τίτλος Integrated marketing communications plan for the handmade ice-cream brand PepperCream
Δημιουργός Αρβανιτάκη, Βασιλική
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
Σταθακόπουλος, Βλάσης
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 120σ.
Γλώσσα el
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8220
Περίληψη This master's thesis aims to create a complete the relevant communication strategy plan for the creation of the first store of authentic, handmade Italian ice cream "PepperCream" in Greece. It includes the theoretical part that presents the overall picture of the industry in Greece, as well as its relevant analysis. In addition, a market research was conducted to collect and evaluate information from the appropriate population groups, in order to assist the company in making decisions regarding the introduction of its products in the new market.
Η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή έχει σκοπό τη δημιουργία ενός άρτιου και ολοκληρωμένου πλάνου στρατηγικής επικοινωνίας για τη δημιουργίατου πρώτου καταστήματος αυθεντικού, χειροποίητου Ιταλικού παγωτού "PepperCream" στην Ελλάδα. Περιλαμβάνει το θεωρητικό μέρος που παραθέτει τη συνολική εικόνα του κλάδου στην Ελλάδα, καθώς και την σχετική του ανάλυση. Επιπροσθέτως, πραγματοποιήθηκε έρευνα αγοράς για τη συλλογή και αξιολόγηση πληροφοριών από τις κατάλληλες ομάδες πληθυσμού, με στόχο να βοηθήσει την επιχείρηση στη λήψη αποφάσεων που αφορούν στη εισαγωγή των προϊόντων της στη νέα αγορά.
Λέξη κλειδί Ice cream
Greece
Strategy
Στρατηγική
Ελλάδα
Παγωτό
Διαθέσιμο από 2021-01-04 13:42:43
Ημερομηνία έκδοσης 2020
Ημερομηνία κατάθεσης 2021-01-04 13:42:43
Δικαιώματα χρήσης Free access
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/