Συλλογές
Τίτλος Ελληνική Δημοκρατία. Εφημερίς της Κυβερνήσεως Αριθμός φύλλου 156 17 Μαΐου 1926 τεύχος πρώτον
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή σ. 6
342.8 KB
Γλώσσα el
Κάλυψη 1993-1994
Ημερομηνία έκδοσης 1994
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών