Συλλογές
Τίτλος Ολοκληρωμένο μεθοδολογικό πλαίσιο για την επιλογή προμηθευτή στο χώρο της ναυτιλίας - μελέτη της Swift Marine Hellas
Εναλλακτικός τίτλος Integrated methodological framework for the selection of supplier in shipping industry - study for Swift Marine Hellas
Δημιουργός Μιχόπουλος, Αθανάσιος-Βασίλειος
Συντελεστής Κρητικός, Εμμανουήλ
Ζαχαριάδης, Εμμανουήλ
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Ανδρουτσόπουλος, Κωνσταντίνος
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 54σ.
Γλώσσα el
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8541
Περίληψη The work reflects upon the choices of suppliers in the Shipping industry utilizing the AHP method. It is within the framework of a postgraduate course, management science and technology. In particular, it concerns a survey conducted on the ways of selecting suppliersfor Swift Marine Hellas.
Η εργασία είναι προϊόν προβληματισμού για την επιλογή προμηθευτή στο χώρο τηςΝαυτιλίας μετά από την παρακολούθηση των μαθημάτων του μεταπτυχιακού στο τμήμαΔιοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της ΑΣΟΕΕ.Ειδικότερα, αφορά σε έρευνα που έγινε για τους τρόπους επιλογής προμηθευτή/ών πουεπιλέγει η εταιρεία Swift Marine Hellas, μέλος του ομίλου Swift Marine Group,www.swiftmarine.eu και κατά πόσο είναι εφικτό να εφαρμοστεί η πολυκριτηριακήμέθοδος επιλογής ( AHP).Επιχειρεί, η παρούσα εργασία μία ανασκόπηση των βασικών εννοιών τηςπολυκριτηριακής με παραδείγματα.Στη συνέχεια, τα προβλήματα που εμφανίζονται στην επιλογή προμηθευτήκαι τα κριτήρια εφαρμογής στη λήψη αποφάσεων στο τμήμα προμηθειών, ένα από ταπιο σημαντικά τμήματα στις Ναυτιλιακές Εταιρείες, και τα τμήματα ΕφοδιαστικήςΑλυσίδας.Σκοπός της εφαρμογής τηςπολυκριτηριακής ανάλυσης αποφάσεων είναι όχι μόνο η σύνθεση των παραμέτρωνενός προβλήματος αλλά και η εύρεση ενός αποτελεσματικού τρόπου λήψηςορθολογικών αποφάσεων.
Λέξη κλειδί Πολυκριτηριακή μέθοδος
Ναυτιλία
Εφοδιαστική αλυσίδα
AHP
Shipping industry
Supply chain
Διαθέσιμο από 2021-04-12 21:53:11
Ημερομηνία έκδοσης 04/12/2021
Ημερομηνία κατάθεσης 2021-04-12 21:53:11
Δικαιώματα χρήσης Free access
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/