Συλλογές
Τίτλος Clustering Washington D.C. bike share stations by using time series data
Εναλλακτικός τίτλος Συγκέντρωση σταθμών κοινοποίησης ποδηλάτων Washington D.C. χρησιμοποιώντας δεδομένα χρονοσειρών
Δημιουργός Sarac, Burcin
Συντελεστής Athens University of Economics and Business, Department of Management Science and Technology
Karlis, Dimitrios
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 78p.
Γλώσσα en
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8593
Περίληψη Αυτή η διατριβή στοχεύει να συγκεντρώσει σταθμούς κοινοποίησης ποδηλάτων στην Ουάσιγκτον και προσδιορίζοντας σταθμούς με παρόμοιες συμπεριφορές ενοικίασης, έχει ως στόχο να επηρεάσει την αποτελεσματικότητα της διαχείρισης αυτών των σταθμών.
In this economic era, technological developments lead on changing consumption habits. This mutation in consumption created sharing economy, which has consistently been getting a bigger role in economy day by day. Bike sharing systems, as one of the pioneers of sharing economy, are now counted as type of transportation in most of the big cities. Thus there are various studies works on improving efficiency of these systems. This thesis aims to cluster Washington D.C. bike-share stations and by identifying stations with similar rental behaviours, it is aimed to impact on efficiency of management of these stations. The dataset includes one-year rental records of shared bikes with their date time information as large time series data. Before clustering bike stations, first part of the thesis describes various clustering methods. Clustering is unsupervised learning method, to organize set of observations by their similarity and classify them. Calculating similarity between observations depends on selected clustering approach. This thesis covers iteration steps and evaluation of several clustering approaches, like k-means, k-medoids, hierarchical clustering, model based clustering, DBSCAN. After exploration of common algorithms, in the second part, to cluster bike-share stations, k-means, agglomerative hierarchical clustering and model based clustering methods implemented and evaluated.
Λέξη κλειδί Clustering methods
Capital bikeshare
Clustering
K-means algorithm
Expectation-maximization algorithm
Διαθέσιμο από 2021-04-28 11:42:18
Ημερομηνία έκδοσης 08/31/2020
Ημερομηνία κατάθεσης 2021-04-28 11:42:18
Δικαιώματα χρήσης Free access
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/