Συλλογές
Τίτλος Μεταρρυθμίσεις: η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση Γαβρόγλου
Εναλλακτικός τίτλος Reforms: Gavroglou's educational reform
Δημιουργός Αναγνωστοπούλου, Ελευθερία
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Μπλαβούκος, Σπυρίδων
Παγουλάτος, Γεώργιος
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 80σ.
Γλώσσα el
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8706
Περίληψη Public policies have always constituted an object of study, extensive debate and conflict, as they do have a severe impact –more or less- on the social fabric. The term reform could be at the same time summarized in the phrase “eternal bet” for every political party and coalition that has governed our country in the past and undoubtedly this will be the case in the future. Some public policies are worthily declared to be reforms, while some others just borrow the term…Education has always been a splendid battlefield for every aspiring reformer, nevertheless what has been the factual evaluation so far?This dissertation focuses on the education reform conducted by ex-Minister K. Gavroglou. The main objective is to approach the reform in question while applying the underlying theoretical framework of public policy, distinguishing the various stages: the way it was conceived, the way it was formed, the way it was implemented. An evaluation as for its outcome shall be sought while the basic challenge is to attempt to provide an answer to the following question: is Gavroglou’s Reform a reform indeed?
Οι δημόσιες πολιτικές πάντα αποτελούσαν αντικείμενο μελέτης, μακροσκελών συζητήσεων αλλά και αντιμαχίας, καθώς όλες έχουν αντίκτυπο άλλες λιγότερο άλλες περισσότερο στον κοινωνικό ιστό. Παράλληλα, ο όρος μεταρρύθμιση θα μπορούσε να συνοψιστεί στη φράση «αιώνιο στοίχημα» για κάθε κυβερνητικό σχηματισμό που έχει επικρατήσει στη χώρα μας στο παρελθόν και αναμφίβολα το ίδιο θα ισχύει και στο μέλλον. Κάποιες δημόσιες πολιτικές επάξια αποκαλούνται μεταρρυθμίσεις, κάποιες άλλες απλά βαυκαλίζονται .... Ο τομέας της Παιδείας ανέκαθεν υπήρξε πεδίον μάχης λαμπρό για κάθε επίδοξο μεταρρυθμιστή, όμως συνολικά έως σήμερα ποιος είναι ο απολογισμός;Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση Γαβρόγλου. Σκοπός της εργασίας είναι να τη προσεγγίσει εφαρμόζοντας το υφιστάμενο θεωρητικό πλαίσιο της δημόσιας πολιτικής, διακρίνοντας τα διάφορα στάδιά της, πώς εκκίνησε, πώς διαμορφώθηκε, πώς υλοποιήθηκε αλλά και να την αξιολογήσει ως προς το έργο της. Το βασικό ερώτημα στο οποίο θα επιχειρήσει να δώσει απάντηση: η μεταρρύθμιση Γαβρόγλου συνιστά όντως μεταρρύθμιση;
Λέξη κλειδί Public policy
Reform
Education reform
Reform of Gavroglou
Δημόσια πολιτική
Μεταρρύθμιση
Εκπαιδευτική μεταρρύθμιση
Μεταρρύθμιση Γαβρόγλου
Διαθέσιμο από 2021-07-07 14:07:43
Ημερομηνία έκδοσης 06/30/2021
Ημερομηνία κατάθεσης 2021-07-07 14:07:43
Δικαιώματα χρήσης Free access
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/