Συλλογές
Τίτλος Από την τελετή της 25ης Μαρτίου 24-3-93
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Image
Φυσική περιγραφή σ. 97
395.2 KB
Γλώσσα ελληνική
Κάλυψη 1993-1994
Ημερομηνία έκδοσης 1994
Πηγή Διοικητική Επετηρίδα ακαδ. Έτος 1993-1994
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών