Συλλογές
Τίτλος Ακαδημαϊκές αρχές του Πανεπιστημίου
Εκδότης Εκδόσεις Παπαζήση
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή σ. 17-20
793.3 KB
Γλώσσα el
Κάλυψη 1920-1990
Ημερομηνία έκδοσης 1990
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών