Συλλογές
Τίτλος Πρυτανικές αρχές: Ο Πρύτανης καθηγητής κ.Ανδρέας Κιντής. Οι Αντιπρυτάνεις καθηγητές κ.κ.Παναγιώτης Μηλιώτης και Αθανάσιος Σκούρας
Εκδότης Εκδόσεις Παπαζήση
Τύπος Image
Φυσική περιγραφή σ. 19
224.9 KB
Γλώσσα el
Κάλυψη 1920-1990
Ημερομηνία έκδοσης 1990
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών