Συλλογές
Τίτλος Το Ίδρυμα και η εξέλιξή του - 3. Στέγαση
Εκδότης Εκδόσεις Παπαζήση
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή σ. 36-37
606.1 KB
Γλώσσα el
Κάλυψη 1920-1990
Ημερομηνία έκδοσης 1990
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών