Συλλογές
Τίτλος Το Ίδρυμα και η εξέλιξή του - 5. Φοίτηση - Τίτλοι σπουδών
Εκδότης Εκδόσεις Παπαζήση
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 654.5 KB
σ. 39-40
Γλώσσα el
Κάλυψη 1920-1990
Ημερομηνία έκδοσης 1990
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών