Συλλογές
Τίτλος Το Ίδρυμα και η εξέλιξή του - 6. Επιστημονικό προσωπικό
Εκδότης Εκδόσεις Παπαζήση
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 799.8 KB
σ. 41-43
Γλώσσα el
Κάλυψη 1920-1990
Ημερομηνία έκδοσης 1990
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών