Συλλογές
Τίτλος Το Ίδρυμα και η εξέλιξή του - 7. Διοικητικές υπηρεσίες
Εκδότης Εκδόσεις Παπαζήση
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 623.0 KB
σ. 44-46
Γλώσσα el
Κάλυψη 1920-1990
Ημερομηνία έκδοσης 1990
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών