Συλλογές
Τίτλος Σταδιακή μεταλλαγή στον χαρακτήρα του Ιδρύματος - 2.Περίοδος 1920-1955
Εκδότης Εκδόσεις Παπαζήση
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 1.073.0 KB
σ. 68-71
Γλώσσα el
Κάλυψη 1920-1990
Ημερομηνία έκδοσης 1990
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών