Συλλογές
Τίτλος Σταδιακή μεταλλαγή στον χαρακτήρα του Ιδρύματος - 3.Περίοδος 1955-1970
Εκδότης Εκδόσεις Παπαζήση
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 1.470.1 KB
σ. 71-75
Γλώσσα el
Κάλυψη 1920-1990
Ημερομηνία έκδοσης 1990
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών