Συλλογές
Τίτλος Σταδιακή μεταλλαγή στον χαρακτήρα του Ιδρύματος - 4.Περίοδος 1970-1984
Εκδότης Εκδόσεις Παπαζήση
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 945.3 KB
σ. 75-77
Γλώσσα el
Κάλυψη 1920-1990
Ημερομηνία έκδοσης 1990
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών