Συλλογές
Τίτλος Επιστημονική έρευνα - Μεταπτυχιακές σπουδές - 1. Εισαγωγή
Εκδότης Εκδόσεις Παπαζήση
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 237.7 KB
σ. 91
Γλώσσα el
Κάλυψη 1920-1990
Ημερομηνία έκδοσης 1990
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών