Συλλογές
Τίτλος Επιστημονική έρευνα - Μεταπτυχιακές σπουδές - 2. Θεσμικό πλαίσιο-αναγκαίοι πόροι
Εκδότης Εκδόσεις Παπαζήση
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή σ. 91-95
1.486.9 KB
Γλώσσα el
Κάλυψη 1920-1990
Ημερομηνία έκδοσης 1990
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών