Συλλογές
Τίτλος Το σήμερα και το αύριο του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών - 1.Εισαγωγή
Εκδότης Εκδόσεις Παπαζήση
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 626.7 KB
σ. 113-114
Γλώσσα el
Κάλυψη 1920-1990
Ημερομηνία έκδοσης 1990
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών