Συλλογές
Τίτλος Το σήμερα και το αύριο του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών - 2. Διάρθρωση και χαρακτήρας του Ιδρύματος
Εκδότης Εκδόσεις Παπαζήση
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 1.736.3 KB
σ. 114-118
Γλώσσα el
Κάλυψη 1920-1990
Ημερομηνία έκδοσης 1990
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών