Συλλογές
Τίτλος Αίθουσα τερματικών DECNET
Εκδότης Εκδόσεις Παπαζήση
Τύπος Image
Φυσική περιγραφή 318.0 KB
σ. 130
Γλώσσα el
Κάλυψη 1920-1990
Ημερομηνία έκδοσης 1990
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών