Συλλογές
Τίτλος Κέντρο έρευνας: Αίθουσα σεμιναρίων
Εκδότης Εκδόσεις Παπαζήση
Τύπος Image
Φυσική περιγραφή 286.8 KB
σ. 135
Γλώσσα el
Κάλυψη 1920-1990
Ημερομηνία έκδοσης 1990
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών