Συλλογές
Τίτλος Κοινή συνεδρίαση της Comite de Laison και των Ελλήνων Πρυτάνεων
Εκδότης Εκδόσεις Παπαζήση
Τύπος Image
Φυσική περιγραφή 265.1 KB
σ. 142
Γλώσσα el
Κάλυψη 1920-1990
Ημερομηνία έκδοσης 1990
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών