Συλλογές
Τίτλος Κεφάλαιο 5 - Το προσωπικό του Πανεπιστημίου
Εκδότης Εκδόσεις Παπαζήση
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 151.8 KB
σ. 146
Γλώσσα el
Κάλυψη 1920-1990
Ημερομηνία έκδοσης 1990
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών