Συλλογές
Τίτλος Το προσωπικό του Πανεπιστημίου - 2. Διοικητικό προσωπικό
Εκδότης Εκδόσεις Παπαζήση
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 1.095.5 KB
σ. 168-173
Γλώσσα el
Κάλυψη 1920-1990
Ημερομηνία έκδοσης 1990
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών