Συλλογές
Τίτλος Φυσιογνωμία των τμημάτων - 2. Τμήμα Οργανώσεως και Διοικήσεως Επιχειρήσεων
Εκδότης Εκδόσεις Παπαζήση
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή σ. 184-198
3.644.7 KB
Γλώσσα el
Κάλυψη 1920-1990
Ημερομηνία έκδοσης 1990
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών