Συλλογές
Τίτλος Νομοθετικόν διάταγμα της 5ης Μαϊου 1926 (Εφημ. Κυβερνήσεως 17/5/1926 τεύχος Α αριθ. Φύλλου 156). ""Περί Οργανισμού της Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών""""
Εναλλακτικός τίτλος Τμήμα τέταρτον. Διδακτικόν προσωπικόν (άρθρα 33-91)
Εκδότης Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή σ. 22-46
4.642.9 KB
Γλώσσα ελληνική
Ημερομηνία έκδοσης 1938
Πηγή Νομοθεσία της Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών