Συλλογές
Τίτλος Διατάγματα
Εναλλακτικός τίτλος Ων αι ισχύουσαι διατάξεις περιεληφθήσαν εις την παρούσαν κωδικοποίησιν
Εκδότης Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 432.7 KB
σ. 65-67
Γλώσσα ελληνική
Ημερομηνία έκδοσης 1938
Πηγή Νομοθεσία της Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών