164 Τεκμήρια βρέθηκαν με: Λ

1. Λαγοπάτη, Αφροδίτη Φ.
2. Λαγοπάτη, Πελαγία Σ.
3. Λαγού, Ελισάβετ
4. Λαγουμιντζής, Νικόλαος
5. Λαδίκου, Αικατερίνη
6. Λαδόπουλος, Ευρυπίδης
7. Λαδόπουλος, Ιορδάνης
8. Λαζαράκης, Σπυρίδων
9. Λάζαρης, Α.
10. Λάζαρης, Αποστ.Α.
11. Λάζαρης, Απόστολος
12. Λαζαρής, Παναγιώτης Ν.
13. Λαζαρίδου, Ελισάβετ Ιωάννη
14. Λάζου, Σωτηρία
15. Λαϊνη, Ελισάβετ
16. Λακαβάς, Αθανάσιος
17. Λαλιώτη, Νίκη
18. Λάλλα, Βασιλική
19. Λαμπαδαρίου, Βασίλειος Ε.
20. Λαμπαδιάρης, Ευάγγελος
21. Λαμπίδη, Ειρήνη
22. Λαμπίρη, Ειρήνη-Ιωάννα
23. Λαμπίρη-Δημάκη, Ιωάννα
24. Λαμπίρης, Ιωάννης
25. Λαμπίρης, Κ. Ν.
26. Λαμπίρης, Κ.Ν.
27. Λαμπίρης, Κωνστ. Ν.
28. Λαμπρακάκης, Βασίλης
29. Λαμπράκης, Δημήτριος
30. Λαμπράκης, Δημήτριος Π.
31. Λαμπρακόπουλος, Αθανάσιος
32. Λαμπρινάκις, Βασίλειος
33. Λαμπρινάκου, Σταματίνα
34. Λαμπρινόπουλος, Τηλέμαχος Γ.
35. Λαμπρινού, Αλεξάνδρα
36. Λαμπρόπουλος, Απόστολος
37. Λαμπρόπουλος, Γεώργιος
38. Λαμπρόπουλος, Δημήτρης
39. Λαμπρόπουλος, Νικόλαος
40. Λάμπρου, Αθανάσιος

Σελίδες:  12345