154 Τεκμήρια βρέθηκαν με: Λ

1. Λαγοπάτη, Αφροδίτη Φ.
2. Λαγού, Ελισάβετ
3. Λαγουμιντζής, Νικόλαος
4. Λαδίκου, Αικατερίνη
5. Λαδόπουλος, Ιορδάνης
6. Λαζαράκης, Σπυρίδων
7. Λάζαρης, Α.
8. Λάζαρης, Αποστ.Α.
9. Λάζαρης, Απόστολος
10. Λαζαρής, Παναγιώτης Ν.
11. Λαζαρίδου, Ελισάβετ Ιωάννη
12. Λαϊνη, Ελισάβετ
13. Λακαβάς, Αθανάσιος
14. Λαλιώτη, Νίκη
15. Λάλλα, Βασιλική
16. Λαμπαδαρίου, Βασίλειος Ε.
17. Λαμπαδιάρης, Ευάγγελος
18. Λαμπίδη, Ειρήνη
19. Λαμπίρη, Ειρήνη-Ιωάννα
20. Λαμπίρη-Δημάκη, Ιωάννα
21. Λαμπίρης, Ιωάννης
22. Λαμπίρης, Κ. Ν.
23. Λαμπίρης, Κ.Ν.
24. Λαμπίρης, Κωνστ. Ν.
25. Λαμπράκης, Δημήτριος
26. Λαμπράκης, Δημήτριος Π.
27. Λαμπρακόπουλος, Αθανάσιος
28. Λαμπρινάκις, Βασίλειος
29. Λαμπρινόπουλος, Τηλέμαχος Γ.
30. Λαμπρινού, Αλεξάνδρα
31. Λαμπρόπουλος, Απόστολος
32. Λαμπρόπουλος, Γεώργιος
33. Λαμπρόπουλος, Δημήτρης
34. Λαμπρόπουλος, Νικόλαος
35. Λάμπρου, Αθανάσιος
36. Λάμπρου, Αντωνία - Μαρία
37. Λάμπρου, Νικόλαος
38. Λαντούρης, Ιωάννης
39. Λαουρδέκη, Μαρία
40. Λαπατίνας, Αθανάσιος Ι.

Σελίδες:  1234