116 Τεκμήρια βρέθηκαν με: Ν

41. Νικηφόρος, Μιχάλης
42. Νίκογλου, Δημήτριος
43. Νικοκάβουρας, Γεώργιος
44. Νικόλα, Πολυξένη
45. Νικολαϊδη, Κων/να - Τσαμπίκα
46. Νικολαϊδης, Εμμανουήλ
47. Νικολαϊδης, Σταύρος Χ.
48. Νικολακοπούλου, Θεώνη
49. Νικολάου, Αναστασία
50. Νικολάου, Δημήτριος
51. Νικολάου, Μαρία
52. Νικολάου, Νικόλαος
53. Νικολάου, Νικολέτα
54. Νικολάου, Φωτεινός
55. Νικολάου, Χρήστος Ν.
56. Νικολάρας, Κωνσταντίνος Ι.
57. Νικολετόπουλος, Δημήτριος
58. Νικολινάκος, Μάριος
59. Νικολοπούλου, Αικατερίνη
60. Νικολού, Μαρία-Χρυσούλα
61. Νικολουδάκης, Ιωάννης
62. Νικολούδη, Αικατερίνη
63. Νικολούλης, Κωνσταντίνος-Ανδρέας
64. Νικολουτσόπουλος, Δημήτριος
65. Νικόπουλος, Κώστας
66. Νίκου, Γεώργιος
67. Νισυρίου, Ειρήνη
68. Νίτσο, Μαρινέλα
69. Νοβάκοβιτς, Ειρηναίος-Χρυσοβαλάντης
70. Νοδαράκης, Αλέξανδρος
71. Νόλης, Νικόλαος Παναγιώτη
72. Νομικός, Ιάκωβος
73. Νόνα, Ανδριάνα
74. Νόνικας, Σπυρίδων
75. Νούλας, Νικόλαος Ι.
76. Νούλας, Π.
77. Νούρκα, Μάριε
78. Νούτση, Ευγενία
79. Νταβιγλάκης, Γεώργιος
80. Νταβλαμάνου, Αντιγόνη - Αναστασία

Σελίδες:  123