116 Τεκμήρια βρέθηκαν με: Ν

81. Νταγιάντης, Δημήτριος
82. Νταή, Ειρήνη-Ακριβή
83. Ντάκα, Όλγα
84. Νταλάκου, Λαμπρινή
85. Νταλαμάγγας, Δημήτριος Αντωνίου
86. Ντάλας, Κωνσταντίνος
87. Ντανάση, Αναστασία
88. Ντάναση, Μαρία Γ.
89. Ντάνος, Εμμανουήλ
90. Ντάνος, Χρήστος
91. Νταραγιάννη, Μαρία
92. Ντάρδας, Αθανάσιος Πλουτ.
93. Ντάσιου, Γλυκερία Αλεξίου
94. Ντασιώτης, Πέτρος
95. Ντασούλης, Δημήτριος
96. Ντατιανίδης, Γεώργιος
97. Ντάφλου, Ιωάννα
98. Ντεζές, Θεοδώρος
99. Ντεμιάν, Ηλίας Μ.
100. Ντερτιμάνης, Δημήτριος
101. Ντερτίνη, Μαρία
102. Ντήλιας, Απόστολος
103. Ντίκου, Μαρία - Βασιλική
104. Ντοκόζη, Αφροδίτη
105. Ντόκος, Απόστολος
106. Ντόμαλης, Ι. Α.
107. Ντόμαλης, Ι.Α.
108. Ντόμπρεφ, Νικόλαος
109. Ντόντος, Δημήτρης
110. Ντότσιας, Άρης Ν.
111. Ντούλας, Στέφανος
112. Ντούμα, Ελένη-Ευαγγελία
113. Ντουμάνη, Μαρία Άννα
114. Ντούτσης, Βασίλειος
115. Ντρίτσος, Γεώργιος Α.
116. Ντρίτσου, Βασιλική

Σελίδες:  123